За БФФМ

През 2002 година е създадена международната федерация по футбол на маса /ITSF/, чиято цел е да издигне играта, която е натрупала вече над 100 годишна история до най-високо спортно ниво.

В последните години по целия свят  се наблюдава нов подем, който е резултат от пренасищането с електронни игри, както и желанието на хора от различни поколения да споделят удоволствието от играта.

България е първата страна на Балканския полуостров, която се присъедини към усилията на международната федерация.

Българската федерация по футбол на маса е създадена през 2005 година.

От тогава федерацията е съдействала за осигуряването на всичките условия необходими за провеждането на турнири отговарящи на международните изисквания.

В България официално посещение направи председателят на федерацията по футбол на маса в Германия и заместник председателят на ITSF г-н Клаус Готеслебен, който отговаря пряко и за развитието на спорта в Източна Европа. Той одобри направеното досега от БФФМ и даде зелена светлина за развитието на спорта в България, като даде своята пълна подкрепа за приемането ни за член на ITSF.

Още със създаването си Федерацията по футбол на маса работи в насока приобщаване на подрастващите, инвалидите и малцинствените групи.

Футболът на маса е демократичен по своята същност спорт и може да обхване на практика всички желаещи да го практикуват, без ограничения  на пол, възраст, физическо здраве и етнически произход.

Важна задача за федерацията е развиването и поощряването на участия на български съзтезатели в международни турнири, както и на организирането на турнири в България с международно участие.