Jara Мъже

“Ja - Ra” е професионален клуб по футбол на маса, осно ван през 2007г. в гр. Варна. Името на клуба е съкращение от думите “Джага Развитие” и именно това е главната цел на организацията - развитието и популяризирането на Джагите като спорт в България, както и обучението на нови таланти.

Портфолиото на клуба вкл ючва организацията на над 100 турнира, варненска лига, участия във фестивала “Fun City” и изпращането на над 20 играча на международни и национални турнири.