Ninja Seaguls

Ninja Seagulls са клуб по футбол на маса о т Созопол, отскоро член и на БФФМ. Клубът е създаден официално през лятото на 2015 от група приятели, които обичат джагата и се наслаждават заедно на играта. В момента за “Гларусите”се състезават четирима български и четирима румънски ирачи.

Въпреки, че Ni nja Seagulls е организация на около 3 месеца, до днешна дата нашите състезатели са спечелили над 40 медала от международни състезания, повечето от които златни. Главните цели пред клуба са класиране за ECL 2016 и създаване на тренировъна база в гр. Созопол.

Град: Созопол
Учредени: Август 2015

Президент: Светла Димитрова
Членове: 10
Маса: Bonzini

Най-силни страни: Станислав Георгиев
Мото: Gla Gla
Химн: https://www.youtube.com/watch?v=kk99G24xID4