Jago 1 Мъже

СК "ДЖАГОАРС" е един от официа лните клубове по Футбол на Маса в България. Основната спортна база на клуба се намира в София. Там можете да играете джаги за удоволствие и да срещнете много други хора, който правят същото като Вас. Освен това може да се тренира Футбол на Маса на професио нално ниво, като подготовка за Български и международни турнири.

Ще Ви се отдаде възможност да станете член на Българската Федерация по Футбол на Маса /БФФМ/ - регулярен член на Международната Федерация по Футбол на Маса /ITSF/, защото всички членове на кл уба се допускат до участие на официалните турнири на Българската Федерацията и до други междуклубни и международни състезания. Клубът е най - големият и бързо - развиващ се спортен клуб по джаги в страната. Само за 6 месеца - активните състезатели/членове са в ече над 40! Джагоарс е домакин, основател и организатор на първите отборни и междуклубни състезания в цялата страна.

Той ще бъде домакин и на първата Българска Джаги лига през май 2015 - та.