Българска федерация по футбол на маса

През 2002 година е създадена международната федерация по футбол на маса /ITSF/, чиято цел е да издигне играта, която е натрупала вече над 100 годишна история до най-високо спортно ниво. В последните години по целия свят се наблюдава нов подем, който е резултат от пренасищането с електронни игри, както и желанието на хора от различни поколения да споделят удоволствието от играта. България е първата страна на Балканския полуостров, която се присъедини към усилията на международната федерация. Българската федерация по футбол на маса е създадена през 2005 година. От тогава федерацията е съдействала за осигуряването на всичките условия необходими за провеждането на турнири отговарящи на международните изисквания. В България официално посещение направи председателят на федерацията по футбол на маса в Германия и заместник председателят на ITSF г-н Клаус Готеслебен, който отговаря пряко и за развитието на спорта в Източна Европа. Той одобри направеното досега от БФФМ и даде зелена светлина за развитието на спорта в България, като даде своята пълна подкрепа за приемането ни за член на ITSF. Още със създаването си Федерацията по футбол на маса работи в насока приобщаване на подрастващите, инвалидите и малцинствените групи. Футболът на маса е демократичен по своята същност спорт и може да обхване на практика всички желаещи да го практикуват, без ограничения на пол, възраст, физическо здраве и етнически произход. Важна задача за федерацията е развиването и поощряването на участия на български съзтезатели в международни турнири, както и на организирането на турнири в България с международно участие.

Национални отбори
Места за игра
Сертифицирани Треньори
Деметра Блажева Старши Треньор
Иван Македонски Старши Треньор
Юлиян Атанасов Треньор
Павел Драгомиров Инструктор
Съдии
Александра Новкова Асистент треньор
Красимир Димитров Асистент треньор
Иван Македонски Национален съдия
Администрация
Румяна Шушулова Председател
Александра Новкова Зам. председател
Иван Ефтимов Контролен съвет
Иван Димитров Контролен съвет
Документи
Устав
Съдийски кодекс
Вътрешен правилник
Правилник за игра
Спийдбол и класик
Опростени правила