Proxy

Proxy са клуб по футбол на маса започнал с името "Спининг бол" който е и един от учредителите на БФФМ. След събирането на играчи от цялата страна ръководството на клуба е поето от Георги Николов с чиято помощ и визия бе създадена и първата професионална зала за футбол на маса. Залата разполагаше с петте професионални маси (Roberto Sport; Bonzini; Tornado; Tecball; Garlando) признати от МФФМ. Клуба бе отговорен и за организирането на първото официално сътрудничество между Румъния и България за общ турнир между нациите с което и помогна за създаването и развитието на Румънската федерация.

В момента клуба търси ново помещение в което да възобнови професионалните състезания и тренировки на играчите в София така че да бъде на най-високо ниво отново с всички видове маси признати от МФФМ.

Град: София
Учредени: април 2006

Президент: Георги Николов
Маса: Leonhart

Клубни отбори